Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

 ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

 Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.


Ymunwch fel aelod o Saith Seren am £10 y Mis, cefnogwch ni yn ein nod o hybu'r iaith a'r diwylliant Cymreig - Become a member of Saith Seren for £10 a month, support us in our aim to promote Welsh language and culture.


 Cefnogwch / Cyfrannwch       YMA

 

Support / Contribute          HERE


Oriau ar agor / Opening times

Dydd Llun / Dydd Iau - Monday / Thursday 4:30 - 11:00

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn - Friday / Saturday- 11:30 am - 1:00 am


Mae gennym 5 ystafell sydd ar gael i’w llogi - wrth yr awr neu gyfnodau hwy;

Elusennau £5 yr awr / Busnesau £10 yr awr

Manylion llawn - 01978 447006 / 7seren@gmail.com

We have 5 rooms available for rent from 1 hour or longer periods;

Charities £5 per hour / Business Use £10 per hour

Full details - 01978 447006 / 7seren@gmail.com


Dau o fragwyr lleol - Doug o Cwrw Iâl Community Brewing Company a Dave Big Hand - yn dathlu wrth i Saith Seren gynnig mwy o gwrw go iawn yn y bar.

Two of our local brewers - Doug and Dave -  at Saith Seren, Wrecsam to celebrate the new range of real ales on offer behind the bar.