Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Cylchlythyr / Newsletter

Tachwedd 2016 - Ionawr -2017  -  November 2016 - January 2017

Gorffennaf 2016 - Hydref 2016  -  July 2016 - October 2016

Ebrill 2016 - Mehefin 2016    -   April 2016 - June 2016

Ionawr 2016 - Mawrth 2016   -  January 2016 - March 2016


Braf gweld llond lle o ddysgwyr yn defnyddio eu Cymraeg yn Saith Seren ar ol gorffen eu cyrsiau coleg. Lwcus bod rhywle ar gael iddyn nhw ymarfer tu allan i'r dosbarth.

Great to see Saith Seren full of learners using their Welsh after finishing their college courses. Lucky that there is somewhere available for them to practise outside the classroom.


Noson arbennig yng nghwmni'r ddawnus Meinir Gwilym yn Saith Seren Wrecsam. Diolch Meinir. Roedd yn bleser i gael bod yno.

Meinir Gwilym's performance tonight at Saith Seren, Wrexham was excellent.