Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Wener 17eg - Lleuwen Steffan - Friday 17th

 £8 (£6 aelodau Merched y Wawr)

Yn anffodus, oherwydd profedigaeth yn nheulu Lleuwen Steffan, mae’n rhaid i ni ohirio’r noson yn Saith Seren ar yr 17eg o Ionawr

Unfortunately, due to a bereavement in Lleuwen Steffan’s family, we have to postpone the evening on the 17th of January


Nos Sadwrn 18fed  - Swillers - Saturday 18th

** Manylion llawn tudalen Digwyddiadau **

**  Full details ‘What’s on Page’  **


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.com