Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Dydd Llun - Clwb Cinio - Lunch Club - Monday

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

Nos Fawrth -  Cymraeg Sylfaen /  Basic Welsh  6:00 - 7:00 - Tuesday

(Fydd dim gwers ar 22 Ebrill / No lesson on 22 April)


Nos Iau 24ain   - Noson lansio llyfr Peter Read

Book Launch -  Thursday 24th

Nos Wener 25ain - Focws Cymru / Focus Wales - Friday 25th

Nos Sadwrn 26ain - Focws Cymru / Focus Wales- Saturday 19th

(Am ddim / Free)

Nos Sul 27ain  -Mad Dogs and Englishmen - Sunday 27th

+ Pobl y Bryn

(Am ddim / Free)


Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


I gyfrannu neu  ddarllen mwy am helpu clic  ‘Donate’

To Donate or learn more about helping. Click ‘Donate’

Rhoi