Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Bydd Bwyd ar gael o Fawrth2ail 11:30 - 2:30

Food available from March 2nd - 11:30 - 2:30

Bwydlen / Menu (YMA / HERE)


Nos Sadwrn 23ain - Black Sunrise - Saturday 23rd

Nos Sul 24ain (Gwyl y Banc) - Foresight - Sunday 24th (Bank Hoiday)(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Pwyntydd dros y llun / ‘Roll Over’


20/04/15

 Cefnogwch/ Achub - Saith Seren -  Datganiad pwysig gan Fwrdd  Saith Seren  - YMA

 

Support / Save - Saith Seren - Important statement by Saith  Seren’s Board  - HERE


Loading...

20/05/15

Am y tro - does dim bwyd ar gael yn Saith Seren

At the moment - food will  not be available in Saith Seren.