Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Noddwyr

Noddwyr

Sponsors

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Grwp Sgwsrio / ymarfer Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Nos Sadwrn 6ed - Rocksalt - Saturday 6th

Dydd Sul 7fed - Rygbi - Iwerddon y.e. Cymru - Ireland v Wales - 3:00 - Sunday 7th

Nos Fercher 10fed - Llwybr y Llofrudd - Murder Mystery - Wednesday 10th

Sadwrn 13eg - Rygbi - Hope Mountain Band - Saturday13th(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)22/08/15

 Cefnogwch / Cyfrannwch       YMA

 

Support / Contribute          HERE


Loading...

Llyfr newydd 'Barddoniaeth Saith Seren' ar gael i brynu tu ol i’r bar.

Diolch yn fawr i / Thanks to

David Subacchi, Miriam Collard, Bob Gaffey, Ifon Jones, Alex Greene, Sian Williams a Peter K Jones am eich gwaith. — with Miri Collard and Peter Jones.

New book ' Seven Stars of Poetry' is now available to buy behind the bar.