Hafan/Home Digwyddiadau/What's On Y Ganolfan/The Centre

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Pob Nos Lun - Clwb Clebran / ymarfer eich Cymraeg

Practice your Welsh - Every Monday Evening

Pob Nos Fercher - Sesiwn Jam Session - Every Wednesday

Nos Sadwrn 14th - Hellfire Devils - Saturday 14th

Nos Lun 16eg - Cwis Dwyieithog / Bi-lingual Quiz - Monday 16th

Nos Iau 19eg - Parti Haf Plaid Cymru Summer Party - Thursday 19th

Nos Sadwrn 21ain - Thunderbugs - Saturday 21st


Manylion llawn tudalen Digwyddiadau

FullFull details ‘What’s on Page’


Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

7seren@gmail.comLoading...