Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Bydd Bwyd ar gael o Fawrth2ail 11:30 - 2:30

Food available from March 2nd - 11:30 - 2:30

Bwydlen / Menu (YMA / HERE)

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday


Nos Sadwrn 28ain - Salty Hog - Saturday 28th

(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)

Pwyntydd dros y llun / ‘Roll Over’


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here