Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Digwyddidau Cymraeg - YMA

Welsh Language Events - HERE

Poster Digwyddiadau / Events - YMA/HERE

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

PWYSIG / IMPORTANT

Newydd dderbyn neges gan John Bwlchllan i ddeud nad ydio'n dda iawn ac wedi cael cyngor doctor i beidio teithio. Dymunwn yn dda iawn iddo. Yn anffodus mae'n golygu y bydd rhaid canslo'r ddarlith ond byddwn yn trefnu ymweliad arall gan John i Saith Seren yn fuan iawn. Brysia wella!

Just received a message from Dr John Davies that he's unwell and been advised by his doctor not to travel next week. We wish him all the best. Unfortunately this means the lecture is cancelled and we'll try to arrange another event with John in the near future.Nos Iau 18fed - Noson Refferendwm Yr Alban / Scottish Referendum Night (Ar agor / open / tan 4:00am - Thursday 18th


Nos Sadwrn 20fed - Setting Sons - Saturday 20th


(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here