Hafan/ Home
Digwyddiadau / What's On

Digwyddiadau

What’s On

Tafarn / Pub

Tafarn/Pub

Bwyd/Food

Bwyd/Food

Cysylltu / Contacts

Cysylltu

Contact

Llogi

Llogi Ystafell

Room Hire

Cylchgrawn

Cylchgrawn

Magazine 02/14

Hafan / Home

Croeso i wefan ‘Y Saith Seren’ -  Canolfan  Gymraeg a Chymreig

Nod y prosiect yw darparu canolbwynt i bethau Cymraeg a Chymreig. Mae llawer o ddigwyddiadau gan gynnwys adloniant Cymraeg a Saesneg, gwersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu amser hamddenol gyda ffrindiau.

Welcome to ‘Y Saith Seren’ - Welsh Centre

The intention is to provide a focus for Welsh speakers, learners and  supporters of the language and culture. There are many events including Welsh and English entertainment, Welsh lessons or a leisurely time  with friends.

o

Loading...

Y Saith Seren

Canolfan Gymraeg Wrecsam

18 Chester Street

Wrecsam

LL13 8BG

01978 447006

saith.seren@yahoo.co.ukDewch yn ffrind Saith Seren

Become a Saith Seren Friend

Digwyddiadau Nesaf / Next Events

Nos Lun - Sesiwn Siarad / Chat for /with learners - Monday

Nos Llun - Aelwyd Yr Urdd - Mondays


Nos Wener 28ain - Noson Elusennol ADHD gyda - Green Eyed Monsterz - Charity Night foir ADHD - Friday 28th

Dydd Sadwrn - Dewch i lawr i weld y rygbi - Come down to watch the rugby  - Saturday 29th

Nos Sadwrn - 29ain   Salty Hog - Saturday 29th

(Am ddim / free)

Nos Fawrth 2ail - Cor y Pentan - Tuesday 2nd (Am ddim / Free)

Nos Iau 4ydd - Codi arian I grwp ffracio - llawer o fandiau lleol / local bands support anti-fracking group- Thursday 4th

Nos Wener 5ed - Noson Ysgol Bodhyfryd - Cher Tribute - £5 - Friday 5th

Nos Sadwrn 6ed - Marblehead Johnson - Saturday 6th (am ddim / free)(Manylion llawn tudalen digwyddiadau

Full details ‘What’s on Page’)


Rhoi

Beth am gyfrannu yn fisol trwy ‘Archeb Sefydlog’. Manylion yma

Set up a monthly donation through ‘Standing Order’ - Details Here